W opracowaniu serwisu wykorzystano poniższe opracowania i wydawnictwa:

  1. HERBA POLONICA. SUPLEMENT II. IRIPZ 1992 POZNAŃ


  2. ROSLINY LECZNICZE W FITOTERAPII. IRIPZ 2000 POZNAŃ


  3. LEKI ZIOŁOWE. PANACEA. 01-03 2006 CENTRUM FITOTERAPII GDAŃSK